Kính gửi Quý khách hàng.

Nhằm đánh dấu 1 chặn đường đã qua và nhiều mục tiêu đã đạt, Thiết kế Website Thiên Di mở chương trình FREE GÓI CĂN BẢN.

HẤP DẪN QUÁ !!!! Đăng ký ngay và luôn !!!!!

Khách hàng sẽ được :

  • được dùng sản phẩm miễn phí (gói căn bản) xem có phù hợp với mình hay không. Xem "gói căn bản" để biết thêm chi tiết.
  • xem những gì chúng tôi thực hiện có đúng như cam kết
  • từ đó cân nhắc lại việc có nên phát triển thêm trên website của mình và chọn gói phù hợp 
  • ...

Đối tượng cần quan tâm

  • khách hàng chưa có website, muốn giới thiệu mình với thế giới internet
  • khách hàng chưa hài lòng với website mình đang có
  • ...

Quyền lợi khi tham gia

  • được dùng free gói căn bản (hoặc gói cao hơn theo thỏa thuận khi thực hiện) trong thời hạn là 3 tháng trở lên (theo thỏa thuận khi thực hiện) tính từ ngày bàn giao

Lưu ý

  • website đặt tại server thiendi.com có địa chỉ ten-mong-muon.thiendi.com hoặc thiendi.com/ten-mong-muon 
  • khách hàng có thể trỏ tên miền của mình đến server lưu web

Thông tin đăng ký chương trình khuyến mãi

Tên của bạn *
SĐT của bạn *
E-mail của bạn *
Website của bạn (nếu có)
Lĩnh vực kinh doanh cần thiết kế *
Nhập 5 số bên cạnh *
Yêu cầu cơ bản *

...

Liên quan đến Chương trình khuyến mãi free gói căn bản