Là website bán hàng với đủ tính năng :

Thông tin DN, sản phẩm 

Tìm kiếm sản phẩm 

Giỏ hàng

Thanh toán 

v.v...

Link : http://kitchen.thiendi.com/