Tin học hóa là gì ? Bạn có cần nó ?

Nói ngắn gọn, thay vì như trước kia các hoạt động bằng tay, bằng sổ + bút viết thì (ngày nay) người ta dùng máy tính (và tin học).

Vì sao cần tin học hóa ?

Máy tính hơn con người ít nhất ở những đặc tính : nhanh hơn, chính xác hơn, bền bĩ hơn và dễ dàng thay thế hơn. Trong đó nhanh hơn và bền bĩ hơn là cái mà con người khó cải thiện nhiều.

Ngày trước nếu quản lý nhân sự phải lưu trữ giấy tờ của họ, chấm công trên cuốn sổ cái ngày giờ vào làm, lúc ra về, phát lương ký sổ, ứng lương, thu chi đột xuất... và còn bao nhiêu điều phải làm chỉ xung quanh 2 chữ "nhân sự".

Và chúng ta chưa kể đến những hoạt động khác của một doanh nghiêp.

Nhiều doanh nghiệp tụt hậu, không theo kịp vận động của XH quanh mình

Chủ DN phải chật vật trong quá nhiều hành vi, đặc biệt là khi khởi nghiệp. Sau khi thoát khỏi những việc "tận cùng" vẫn không thể tránh được 2 tiếng "quản lý". Hai tiếng tuy ngắn gọn nhưng gây bao mệt mỏi và bối rối.

Mệt mỏi vì nó quá nhiều, quá dài đến bất tận.

Bối rối vì không biết nên làm như thế nào cho hiệu quả hơn, không sai sót và quan trọng là giản đơn hóa nó trong tương lai nếu phải lặp lại.

Công việc ngày càng nhiều, chúng tích lũy mỗi khi chúng ta không giải quyết được nó (triệt để) và hậu quả cuối cùng là : ta bỏ rơi, chấp nhận sự tồn tại hoàn toàn không mong muốn của nó.

Bắt đầu tin học hóa như thế nào ?

Hãy nhìn tất cả những gì có liên quan đến việc ta làm : cây bút, cuốn sổ, cuốn sổ cái ghi nhận một quy trình nào đó, những công việc cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tháng... nếu mỗi trong chúng nó được tin học hóa (tự động hóa nữa lại càng tốt), tức chúng ta tiết kiệm được khối thời gian, tư duy (dùng để làm việc khác).

Và đó chính là lợi ích tối thiểu mà tin học hóa mang lại.

Cần cung cấp thông tin gì và làm những gì ?

Làm những gì là do nhu cầu của bạn.

Còn cung cấp những gì cũng chính từ nhu cầu đó mà ra. Nhưng cơ bản, vẫn là cần chuẩn bị những quy trình, quy cách của các hành vi, hoạt động đó khi làm tay (truyền thống) càng đầy đủ càng tốt.

Dựa vào đó, chúng tôi sẽ tư vấn những gì bạn nên cần, có thể cần và chi phí. Quyết định còn lại là của chính bạn.

Một vài gợi ý về những gì có thể tin học hóa ?

- số hóa văn bản, hợp đồng, giấy tờ (nội vụ và ngoại vụ)

- lưu trữ và phân quyền cho nhân sự liên quan đối với chúng

- chuẩn hóa nhận dạng thương hiệu (logo, banner, các form mẫu, tài liệu, văn bản mẫu...)

- chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của từng hoạt động nghiệp vụ, từng phòng ban, từng nhân sự (chính là dựa trên tập hợp các hoạt động nghiệp vụ)... từ đó quản lý hiệu quả làm việc của các phòng ban, của nhân sự (dựa trên KPI) và để họ nhận phần thu nhập tương xứng đầy thuyết phục

- xây dựng website/hệ thống quản lý nghiệp vụ, hoạt động trên các mạng XH khác theo nhu cầu của ngành để đạt hiệu quả (quảng bá, doanh thu...)

- cập nhật chất lượng của website (nhanh hơn, chuẩn hơn, tương thích mọi thích bị/responsive), nâng cấp nội dung...) - nếu có thể

- quản lý công việc nội bộ (xây dựng hệ thống giám sát, đôn đốc công việc)

- v.v...

Chi phí ra sao ?

Tùy theo khối lượng công việc.

Phương thức thanh toán : trả lương theo tháng hoặc theo hợp đồng. 

Thông tin liên hệ: vui lòng xem dưới cuối trang.

Thông tin đăng ký

Liên quan đến Tin học hóa là gì ? Bạn có cần nó ?