Giảm rủi ro, tái khởi động sau Covid-19 cùng DN

Vẫn trên tinh thần win-win đôi bên hợp tác cùng có lợi, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn của các DN, những cá nhân kinh doanh sau đại dịch Covid-19 và đề xuất giải pháp hợp tác như sau :

=> Chỉ nhận lợi ích khi DN dùng thử và thấy hiệu quả

Có nghĩa là quý khách hãy để chúng tôi chứng minh hiệu quả của hệ thống chúng tôi mang lại cho quý khách trước khi quý khách thực hiện thanh toán.

Ngoài ra, việc hợp tác không chỉ có là thanh toán phí thực hiện, có thể dùng phương thức chia lợi ích, nhằm đảm bảo khoản đầu tư bước đầu không quá nặng nề.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thêm thông tin.

Xin cảm ơn.

Bùi Anh Tuấn / hb.anhtuan@gmail.com091.733.5743