Module lấy tin tức tự động (M6)

Giá : 700,000 VND    (0 VND - tổng giá trị các module rời, xem bên dưới)

(Giá khuyến mãi : 500,000 VND)

Giúp chủ web khỏi mất thời gian nhập tin tức nguồn có sẵn đâu đó cho website của mình.

Ví dụ như : sức khỏe, kinh doanh, bất động sản...

Điều này làm cho website luôn trong tình trạng cập nhật, khiến chúng sống động hơn.

Tham khảo :  http://bds.thiendi.com/

Thông tin đăng ký

...

Tên của bạn *
SĐT của bạn (tối đa 13 chữ số) *
E-mail của bạn *
Tên miền (nếu có)
Nhập 5 số bên cạnh *
Lĩnh vực kinh doanh *
Thông tin chi tiết, yêu cầu *

...

Có thể bạn quan tâm