Module quản lý chăm sóc khách hàng (M2)

Giá : 2,000,000 VND    (4,500,000 VND - tổng giá trị các module rời, xem bên dưới)

Ghi chú :

Giá tham khảo.

Điều chỉnh tùy theo nội dung nghiệp vụ khách hàng yêu cầu. 

Quản lý nghiệp vụ chăm sóc khách hàng :

  • quản lý thông tin khách hàng thân thiết
  • gửi thông tin khuyến mãi
  • tặng quà ngày sinh nhật
  • tích lũy điểm
  • cấp thành viên - quyền lợi cấp thành viên
  • ...

Giá tham khảo, tùy theo yêu cầu nghiệp vụ của Doanh nghiệp.

(đang cập nhật) 

Bao gồm các module

Module chứng thực tài khoản member bằng FB/Google

Giá : 1,500,000 VND

Dùng FB/Google chứng thực tài khoản người dùng

Module quản lý thành viên

Giá : 3,000,000 VND

Cho phép người dùng đăng ký thành viên qua chứng thực Facebook

  • quản lý thông tin người dùng
  • order, điểm, cấp thành viên
  • % giảm theo cấp thành viên khi mua hàng 

Thông tin đăng ký

...

Tên của bạn *
SĐT của bạn (tối đa 13 chữ số) *
E-mail của bạn *
Tên miền (nếu có)
Nhập 5 số bên cạnh *
Lĩnh vực kinh doanh *
Thông tin chi tiết, yêu cầu *

...

Có thể bạn quan tâm