Module thông báo có giao dịch với khách (M7)

Ngoài việc quản lý những giao dịch với khách (đơn hàng, contact form...) module giúp website trở nên sống động hơn khi hiển thị cho khách tham quan biết có khách khác tương tác trên hệ thống.

Điều này kích thích sự tương tác của các khách khi thấy có người đang mua sản phẩm, đang gửi các form v.v...

Thông tin đăng ký

...

Tên của bạn *
SĐT của bạn (tối đa 13 chữ số) *
E-mail của bạn *
Tên miền (nếu có)
Nhập 5 số bên cạnh *
Lĩnh vực kinh doanh *
Thông tin chi tiết, yêu cầu *

...

Có thể bạn quan tâm