Ngoài việc quản lý những giao dịch với khách (đơn hàng, contact form...) module giúp website trở nên sống động hơn khi hiển thị cho khách tham quan biết có khách khác tương tác trên hệ thống.

Điều này kích thích sự tương tác của các khách khi thấy có người đang mua sản phẩm, đang gửi các form v.v...

Có thể bạn quan tâm