Module quản lý tác vụ trong nghiệp vụ (M3)

Giá : 1,500,000 VND

Thay vì phải đi nhắc nhở nhân sự cần làm gì.

Hãy để hệ thống làm điều đó. Người quản lý chỉ cần tạo ra những công việc (1 hay nhiều bước, 1 hay nhiều người tham gia). Chuyện còn lại, hãy để hệ thống quản lý nhân sự thực hiện.

Tùy theo yêu cầu nghiệp vụ của Doanh nghiệp.

(đang cập nhật)  

Bao gồm các module

Module quản lý công việc nội bộ

Giá : 1,500,000 VND

Nhắc nhở công việc (giao - hoàn tất) trong nội bộ

  • tạo công việc
  • phân công
  • hoàn tất
  • trích rút dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng nhân sự 
  • tích hợp dùng Notification với browser Chrome

Thông tin đăng ký

...

Tên của bạn *
SĐT của bạn (tối đa 13 chữ số) *
E-mail của bạn *
Tên miền (nếu có)
Nhập 5 số bên cạnh *
Lĩnh vực kinh doanh *
Thông tin chi tiết, yêu cầu *

...

Có thể bạn quan tâm